Важлива інформація

Інформація

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, що використовуються у цьому Договорі, означають:
1.1. Туроператор – юридична особа, визначена у Преамбулі цього Договору, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг.
1.2. Турагент – юридична особа або фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, визначена у Преамбулі цього Договору, які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб’єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг.
1.3. Тур – туристична подорож (поїздка) за визначеними маршрутом та строками, забезпечена комплексом туристичних послуг, які замовлялися туристом (бронювання, розміщення, харчування, транспортні послуги, рекреація, екскурсії тощо).
1.4. Турист – особа, яка здійснює подорож по Україні або до іншої країни з не забороненою законом країни перебування метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов’язанням залишити країну або місце перебування у зазначений термін.
1.5. Ваучер – форма письмового договору, встановленої Туроператором форми, який містить такі дані: дані подорожуючих, строки надання та види туристичних послуг, а також дані про об’єкт розміщення (назва, тип та категорія, режим харчування.
1.6. Система бронювання – спеціально розроблена система, яка забезпечує можливість бронювання туристичного продукту (туру), що надається Туроператором в режимі реального часу, з використанням мережі Інтернет.
1.7. Підтвердження бронювання – документ, що підтверджує бронювання туристичного продукту (туру) із зазначенням даних бронювання, його вартості, термінів оплати та умовами фактично понесених затрат у разі ануляції з використанням системи бронювання.
1.8. Ануляція туристичного продукту (туру) – відповідно до умов цього Договору, це відмова Туриста від заброньованого туристичного продукту (туру), а також право Туроператора відмовити Туристу в наданні заброньованого туристичного продукту (туру) шляхом надіслання підтвердження – ануляції за допомогою системи бронювання.
1.9. Комерційний курс Туроператора (або Внутрішній фіксований курс, або ВФК) – курс гривні до долара США чи ЄВРО, який встановлюється Туроператором та оприлюднюється на офіційному сайті Туроператора, та застосується Туроператором при визначені вартості туристичного продукту (туру).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Турист здійснює вибір туристичних послуг у системі онлайн бронювання, або розміщених на сайті на свій розсуд і за своїм побажанням.
2.2. Бронювання здійснюється ТУРАГЕНТОМ в системі бронювання ТУРОПЕРАТОРА відповідно до побажань та замовлення Туриста.
2.3. Турист відповідно до свого замовлення у системі он-лайн бронювання або через Турагента, зобов’язується на умовах цього Договору прийняти та оплатити їх.

3. УМОВИ ТА СТРОКИ ТУРИСТИЧНОЇ ПОДОРОЖІ (ЗАМОВЛЕННЯ)

3.1. Програма туристичного обслуговування зазначається у листі бронювання. Лист бронювання містить всю необхідну інформацію щодо термінів подорожі, початку/кінця подорожі, країни перебування, курорту, готелю, розміщення в готелі, екскурсійного обслуговування, туроператора, авіакомпаніі перевізника, умов страхування, вартості туру та страхової компанії.
3.2. Початком туристичного обслуговування вважається час вильоту літака міжнародного рейсу. Кінцем туристичного обслуговування вважається час приземлення літака міжнародного рейсу в аеропорту України.
В разі дострокового припинення туру з ініціативи туриста припиняє дію договор туристичного обслуговування. В разі продовження перебування туриста у подорожі з ініціативи туриста дія договору на туристичне обслуговування припиняється в 00:00 годин наступного дня.

4. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН:

4.1. Система бронювання несе відповідальність:
– за коректне і своєчасне бронювання в Туроператора замовленого Клієнтом туру;
– за своєчасну оплату Туроператору коштів, які були отримані від Клієнта;
– за своєчасне інформування Клієнта про будь-які можливі зміни у замовленому турі;
– за своєчасну виписку всіх документів і передачі їх Клієнту в електронному вигляді.
4.2. Система бронювання НЕ несе відповідальності:
– У випадку неможливості Клієнта скористатися Турпакетом у зв’язку зі змінами в його планах з причин, які знаходяться поза сферою впливу Системи бронювання.
– У випадку виникнення форс-мажорних обставин, таких як: затримка і перенесення рейсів, зміни конфігурації повітряного судна, номерів рейсів, технічні поломки та механічні пошкодження літаків, закриття аеропортів, викликані екстремальними погодними умовами, страйками, війнами і т. д., а також іншими незалежними від системи бронювання причинами.
– За неможливість скористатися Турпакетом, якщо паспорт Клієнта виявився недійсним або неправильно оформленим. Якщо Клієнт не встиг його отримати до моменту від’їзду, або не встиг отримати необхідну візу для подорожі в обрану країну.
– За плани готелів щодо проведення на території готелю або прилеглої території будівельних або ремонтних робіт. Готель залишає за собою право змінювати види послуг і час їх надання в залежності від сезону і погодних умов без попереднього повідомлення.
– За будь-які медичні витрати, що виникли в результаті хвороби або нещасних випадків, покриття яких не забезпечується страховим полісом.
– За зміну, перенесення або затримку часу вильоту авіарейсів в межах однієї доби.
– За оптимізацію польотної програми туроператорами.
– У випадку винекнення overbooking.
– У випадку невиїзду Туриста внаслідок втрати документів, запізнення на рейс, трансфер, на початку та в кінці туристичної подорожі з причин особистого характеру та ін.
4.3. Якщо турист замовив та/або скористався додатковими послугами від системи Імперія Мандрів, то умови додаткових послуг вступають в дію поверх вищенаведених умов договору оферти та умов договору з туроператором щодо відповідальності сторін.
4.4. Клієнт несе відповідальність:
За правильність написання паспортних даних туристів Латинськими літерами в повній відповідності з їх закордонними паспортами.
За наявність всіх документів, необхідних для подорожі за кордон України (Закордонний паспорт, страховка, віза і інші дозволи), відсутність яких може перешкодити Клієнту скористатися замовленим Турпакетом.
Клієнт самостійно несе всі витрати, в зв’язку з депортацією його з зарубіжної держави через відсутність у нього необхідних для перебування на території цієї держави документів.

5. БРОНЮВАННЯ ТУРПАКЕТУ І ОПЛАТА КОШТІВ

5.1. Бронювання туру в Туроператора проводиться тільки після отримання передоплати від Клієнта і введення паспортних даних туристів.
5.2. Розмір передоплати становить 15% від вартості туру, але не менше ніж 3000 грн. Передоплата здійснюється банківською картою на захищеній сторінці еквайрингу, комісія відсутня. Кошти блокуються і списуються тільки після підтвердження туру.
5.3. Туроператор здійснює підтвердження туру від 30 хвилин до 5 діб. Якщо Туроператор не підтвердив Тур – то передоплата розблоковується і повертається Клієнту протягом 72-х годин.
5.4. Після підтвердження туру Клієнт повинен сплатити решту суми протягом 2-х робочих днів, але не пізніше ніж за добу до початку туру. При оплаті решти суми через платіжну систему WayforPay, комісія складає 2,0% від суми.
5.5. Якщо клієнт відмовляється від туру після підтвердження туру туроператором — передоплата не повертається.

6. ВІДМІННА БРОНЮВАННЯ ТУРПАКЕТУ І ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

6.1. Якщо Клієнт не здійснив повну оплату за Турпакет, або у випадку відмови від виконання даного Договору Турист сплачує Туроператору через Турагента штраф в наступних розмірах:
– за відмову від поїздки в терміни більше 30 днів до початку подорожі – 15% загальної вартості туристичних послуг;
– за відмову від поїздки в терміни 30-21 день до початку подорожі – 30% загальної вартості туристичних послуг;
– за відмову від поїздки в терміни 20-15 днів до початку подорожі – 60% загальної вартості туристичних послуг;
– за відмову від поїздки в терміни 14-8 днів до початку подорожі – 90 % загальної вартості туристичних послуг;
– за відмову від поїздки в терміни 7-1 день до початку подорожі – 100 % загальної вартості туристичних послуг;
– при відмові від поїздки, що припадає на високий сезон – 100% вартості туристичних послуг;
6.2. Наведений розмір витрат може бути змінено. Розмір виплат, що зобов’язаний сплатити Турист, залежить від домовленостей Туроператора з партнером по організації туру. Якщо партнером Туроператора встановлений інший розмір витрат, ніж передбачений умовами даного договору, Турист зобов’язаний сплатити вказані витрати, визначені партнером, з урахуванням інших положень даного договору. Для з’ясування розміру можливих витрат Турист має право здійснювати запити до Турагента.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від майнової відповідальності за невиконання зобов¢язань, передбачених Договором, при виникненні форс-мажорних обставин, а саме:
– повінь, землетрус, цунамі, епідемії й інші стихійні явища природи;
– пожежі, вибухи, виходи з ладу чи ушкодження комп’ютерної техніки, каналів зв’язку, транспортних засобів;
– страйк, саботаж, локаут, пандемія і інші непередбачені ситуації, що безпосередньо вплинули на виконання умов даного Договору та унеможливлюють це;
– оголошена чи неоголошена війна, революція, масові безладдя;
– законні чи незаконні дії органів державної влади.

8. ЮРИДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Фактична Адреса: 03127, м.Київ, вул. Васильківська 53, корп. 1, 61
Юридична адреса: 03143,м. Київ, вул.. Метрологічна, б. 11-В, кв.32
Тел. (067) 798 95 95; (073) 798 95 95
моб. 067-535-55-44
Ел. адреса: 408.1@kiev.tui.ua
Р/р рахунок: 26006052636777
Банк: ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”
МФО 300711
Інд. Код ЄДРПОУ 3342007522
Витяг з реєстру платників єдиного податку:
№ 1726503400998 від 28.03.2017 р.